Menu

Æresmedlemmer

 

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Hadsund Boldklub og dennes medlemmer.

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:

- Udvist en længerevarende interesse for foreningens liv
- Have været eller er en markant personlighed i Hadsund Boldklub.
- På værdig vis have repræsenteret foreningen
- Have virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
- Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
- Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse. 
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens medlemmer. Hovedbestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger i november/december, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på førstkommende generalforsamling/medlemsmøder. En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling.
 
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer og mærkedage. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave (medalje/pokal/trofæ/vase) og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Hadsund Boldklub vil dette blive behandlet i Hovedbestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem. 

Hovedbestyrelsen
Hadsund Boldklub - november 2012

 

Æresmedlemmer af Hadsund Boldklub

2017 Poul Erik Hansen

 

image

 

 

 

 

2001 Bent Andersen

 

1994 Eigil Kristensen
Eigil eller ligeså kendt som "Mr. HB" er også kendt for sin ukuelige vilje, og evne til at få det bedste frem i sig selv og andre mennesker. Han har fungeret, som frivillig træner og leder i idrætsverdenen i over 60 år. Han startede i 1953 som medlem af Hadsund Boldklub og i over 50 år har han været tilknyttet Hadsund Boldklub. 

Han har i Hadsund Boldklub fungeret som kampfordeler, medlem i Håndbold-, Old Boys- og Seniorbestyrelser og udvalg. Han har også været Ungdomsformand og Dame-, Ungdoms- og Seniortræner for rigtig mange hold i klubben. Han har været ansvarlig for Fjordturneringsholdet, Femkantsstævnerne og mange andre stævner med Hadsund Boldklub som arrangør. Han har desuden været iværksætter på utallige projekter og har arbejdet under hele 15 forskellige formænd i Hadsund Boldklub. 

Han har modtaget Jysk Fodbolddommer Unions 500 kamps nål (1978) og deres æreskrus (1982), og er modtager af DBU´s sølvnål (1991), JBU´s sølvnål (1976), DIF´s sølvnål, JBU´s rejselegat (2002), Sparkassens Idrætslederpris (1984), Poul G. Mortensens Mindelegat (1981) og Nansen Prisen (1991) for påskønnelsesværdig indsats til gavn for lokalsamfundet. Han har desuden vundet utallige titler og jyske mesterskaber sammen med sine hold. 

En unik præstation af en unik personlighed.  

 

XXXX Svend Aage Pedersen