Menu

Petanquebestyrelsen


Vedtægterne foreskriver en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges ved det årlige medlemsmøde.                                      

Formanden vælges direkte på medlemsmødet.

Kasseren vælges direkte på medlemsmødet. 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Formand:  Jan Dammand

Mail:  jan@2dammand.dk              Mobil:  21962816

 

Kasserer:  Børge Eriksen

Mail:   klfberiksen@gmail.com      Mobil:  22433381 

 

Sekretær:  Grethe Pedersen

Mail:   soegard2@privat.dk            Mobil:   51862065

 

Ingrid Nørholm

Mail:   ingridnorholm@mail.dk      Mobil:   61997590   

 

Næstformand: Hardy Jensen

Mail:   hardyanders@live.dk          Mobil:   50486448

        

 

 

Luk